Elemen tafsir Taurat dalam kisah Nabi Nuh (2)


Lantaran itu, keyakinan dan pandangan pentafsir Taurat dan Bible diambil oleh para penulis Islam. Mereka berpegang kepada teori orientalis, maka semakin sulit untuk hasilkan hujah menentang pembohongan Yahudi.

Tafsir ayat-ayat Al-Quran, pada hemat saya, seharusnya selari dengan penemuan moden dalam bidang arkealogi. Seandainya dahulu kurang kajian bidang arkealogi, mutakhir di abad ke-21 Masihi ini, sudah banyak penemuan terkini, termasuk peristiwa banjir besar di era Nabi Nuh itu tidak merangkumi seluruh permukaan planet Bumi.

Doktrin semit yang dipalsukan Yahudi terus menjadi rujukan yang diambil oleh para pengkaji Muslim, secara sedar atau tidak. Ini termasuk kes pentafsir Taurat yang membutakan mata hati manusia dengan doktrin bangsa Yahudi sebagai bangsa terpilih. Justeru dikatakan ‘seluruh manusia yang ada sekarang ini’ ialah dari keturunan Nabi Nuh dengan anggapan baginda sebagai bapa manusia kedua selepas Nabi Adam.

Perkisahan banjir besar ini juga banyak terdapat dalam budaya masyarakat di seluruh dunia. Antaranya ialah kisah dari epik Sumeria, Babylon, India, Wales, Skandinavia, Lithuania, China dan mitos Yunani.

Semua lagenda ini menjadi bukti adanya banjir besar itu. Pada mulanya ia berkisar kepada peristiwa benar justeru diberitakan oleh para nabi Utusan Allah bagi setiap kaum atau bangsa. Mereka menerima mesej melalui wahyu suci. Namun lama kelamaan, kisah ini menjadi lagenda, kemudian mitos bangsa. Mengapa? Ia justeru kerana kaum-kaum itu sudah terpesong dari kebenaran ajaran para nabi.

Hanya Al-Quran yang kekal menjadi rujukan utama. Sekali lagi saya ingatkan, kisah, tafsir dan lagenda bangsa berkaitan bahtera Nabi Nuh selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang benar, maka ia boleh dijadikan panduan.

Kaedah periwayatan kisah para nabi dalam Al-Quran dan Taurat berbeza. Ada hikmah perbezaan itu. Al-Quran ada beriwayat sebahagian kecil daripada para nabi, dan dalam masa yang sama ramai lagi Utusan Allah tidak tercatat.
“Dan (Kami telah mengutuskan) beberapa orang Rasul yang telah Kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan hal mereka kepadamu.” (Surah an-Nisaa', ayat 164)

Salah satu hikmahnya ialah kisah nabi dan rasul dalam Al-Quran demi untuk menguatkan dakwah Nabi Muhammad (SAW) dan sebagai hujah Baginda kepada golongan Yahudi dan Nasrani.

Perincian kisah para nabi juga kadangkala, termasuk kisah Nabi Nuh, dilihat tidak terperinci, malah berselerak. Apa sebabnya? Menurut hemat saya, sasaran kisah dalam Taurat ialah sejarah, manakala dalam Al-Quran lebih ditekankan kepada ibrah dan tauladan daripada sejarah itu.

Namun menjadi tugas para ulama mentafsir ceritera sejarah dalam Al-Quran untuk tatapan dan pemahaman manusia. Justeru adanya banyak tafsir Al-Quran yang sedia kita tatap mutakhir ini.
“Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. (Kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam Kitab-kitab ugama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman.” (Surah Yusuf, ayat 111)

Ia juga sebagai jalan wahyu Allah khusus untuk Nabi Muhammad (SAW), agar bersihkan segala tohmahan dalam banyak riwayat Taurat dan Bible. Salah satunya sebagai pentunjuk bahawa agama-agama sejak zaman Nabi Nuh sehingga ke Rasul Terakhir Nabi Muhammad (SAW) semua datang dari Allah. Semuanya orang Muslim yang ‘berserah diri’ terhadap wahyu Ilahi.

Orang-orang yang beriman kepada Utusan Allah / Rasul adalah ummah yang satu, dan mengakui Allah Yang Maha Esa. Cuma syariat yang berbeza mengikut suku bangsa dan lokasi manusia di muka bumi ini. Namun ketika Muhammad bin Abdullah diutus sebagai Rasul, maka syariat terdahulu terbatal.
“Allah telah menerangkan kepada kamu – di antara perkara-perkara ugama yang Ia tetapkan hukumnya – apa yang telah diperintahkan-Nya kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: 'Tegakkanlah pendirian agama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya’.” (Surah asy-Syuura, ayat 13)


Wallahu’alam. Hanya Allah Yang Maha Berilmu dan Maha Mengetahui.

P/s: Rezeki dan hikmah serta bala dari Allah belaka. Sekiranya Allah tidak mengizinkan, kamu buat apa sahaja pada aku, namun aku tetap di sini.

** Insya-Allah, ikhlas dari sang fakir di sisi Allah, WEB SUTERA.

0 comments:

LUSIANA CATERING: HALAL food and catering services.

Komentar dari pembaca di Goodreads | This is one good book. I’ve read one by this author before,Perang Armagedon, which...

Posted by Web Sutera on Friday, 4 March 2016

Copyright © 2013 - WebSutera.com - is proudly powered by Blogger